Videodarslar

Tayyorlanmaning eskizi va texnologik xaritasini tuzish, tanlash, rejalash va tayyorlash

 

Eskiz asosida buyumlar tayyorlash (hokandoz yasash misolida)

 

Eskiz asosida buyumlar tayyorlash (dori quti misolida)


 

 

Leave a Reply