Elektron kutubxona

1. 5-sinf darsligi;

2. kompьyuter texnikasidan texnologik xaritalar chizishda foydalanish;

3. Mehnat fanidan qo’llanma;

4. tavsiyanoma – pedagogik texnologiyalardan foydalanib o’qitish usullari.

 

Leave a Reply