Didaktik materiallar

Т  О  П  И  Ш  М  О  Қ  Л  А  Р

Қамиш учи ялтироқ.  (Игна)

 

Ўчоғи бор мўриси йўқ

Чўғи бору куяси йўқ. (дазмол)

Бир чуқурда минг чуқур

Чуқурни игна чўқир

Бозордаги мунди

Келиб қўлимга қўнди  (Ангишвона)

 

М  А  Қ  О  Л  Л  А  Р

1. Меҳнат меҳнатнинг таги рохат.

2. Мехнатдан келса бойлик, турмуш бўлар чиройлик.

3. Мехнат бахт калитидир.

4. Инсон мехнати билан фазилатлидир.

5. Мехнатсиз инсон хеч ким эмас.

6. Мехнат бахт келтирар.

7. Мехнат қилсанг рохат кўрасан.

8. Мехнат билан топган нон шириндир.

9. Хунар бўлса қўлингда бахт топилар йўлингда

10. Одам мехнатда тобланур.

11. Хунарли киши хор бўлмас.

12. Мехнат билан топганинг, қанду асал тотганг.

13. Мехнатнинг онаси обрў, отаси сай-харакат.

14. Мехнат билан ер кўкарар, тинчлик билан ел кўкарар.

15. Мехнат бу бойлик.

16.Мехнат инсонни улуғлайди

17. Иш иштаха очар, дангаса ишдан қочар.

18. Етти ўлчаб бир кес.

19. Ёзги меҳнат – қишки роҳат.

20. Режали иш бузилмас.

21. Бир йигитга қириқ ҳунар оз.

22. Олтин ўтда одам меҳнатда билинар.

23. Ҳаракат – ҳаракатда баракат.

24. Ҳунар ҳунардан ризқининг унар.

25. Меҳнат одобнинг боши.

26. Устозинга ҳунар ўргатган кишига ҳурмат келтир.

27. Ҳунари бор ҳор бўлмас, хеч нарсага зор бўлмас.

28. Ерни боқсанг-ер сени боқади.

29. Меҳнат инсонни улуғлайди.

30. Ҳунар кўпга, илим кўкка етаклар.

31.

Крассворд ва  дидактик бошқотирма материаллари

 

I. Бўйига: 1. Болға муҳраси қайси маркали пўлатдан тайёрланади?

Энига: 2. Муҳранинг тузилиши қандай шаклда?

3. Бу асбобдан кўпроқ қайси касб эгалари фойдаланишади ?

 

 

 

 

 

 

Жавоблар  1)  у7,      2) квадрат,    3) темирчилик

II. Бўйига: 1.Аниқлик қурилмасининг номи.

Энига (соат стрелкаси йўналиши бўйича):

2. Асбобнинг қисми.

3. Рангли металл тури.

 

Жавоблар:  1) нониус,      2) штанга,    3) алюминий

 

III. Энига 1) асбобнинг номи;

2) асбобда бажари-ладиган иш амали (операция).

Соат стрелкаси йўналиши бўйича:

3) асбобнинг бир қисми;

4) тўғри бурчакли учбурчак шаклидаги тишларнинг оғиши (градуси ҳисобида).

Жавоблар: 1)дастарра;  2) арралаш;  3) полотно;  4) олтмиш.

IV. Бўйига: 1) асбобнинг бир тури;

2) асбобнинг номи;

3) тирноқ очишда ишлатиладиган иш асбоби.

Жавоблар  1) ўювчи ; 2) искана ; 3) арра;

V. 1) Технологик мосламанинг номи;

2) мосламанинг асоси;

3) мослама қисми;

4) ички цилиндрик сирт.

Жавоблар: 1) вороток; 2) корпус; 3) стопор; 4) тешик.

 

IX. Zehnni o’tkirlash, bilimlarini sinash va kengaytirish uchun rasmli topshiriqlar

 

 

rasm. Ko’rsatilgan bo’laklash taxtachalaridan qaysi biri tayyorlash uchun, qaysi biri foydalanish uchun qulay?  Nima uchun? Qaysi biri chiroyli? Ulardan birini tanlang va tayyorlang.

 

X. rasm. Rasmning yuqori va pastki qismlarida tasvirlangan birikmalarning sheriklari – juftlarini toping

  

 

 

 

Leave a Reply